ثبت سفارش
لطفا صبر کنید...

ما همواره به دنبال افراد با استعداد هستیم تا بتوانیم تجربیات و ایده های یکدیگر را به اشتراک بگذاریم. تیم ما در زمینه های تحت فعالیت خود، از افراد با استعداد (و اگر هم با تجربه که چه بهتر!) استقبال می کند تا عضوی از خانوادۀ آلفا8 شوند و در رسیدن ما به اهداف خود، با ما همقدم شوند.
در حال حاضر تیم ما، بیشتر نیازمند افرادی با تخصص های زیر می باشد. اگر شما نیز استعدادی دارید، می توانید از طریق نشانی پست الکترونیک contact@alpha8.ir با ما در ارتباط باشید.