مقایسه پایتون و PHP+کدوم بهتره؟+این 5 نکته را نادید نگیرید!